Strona główna
O kole
Spotkania
Członkowie
Galeria
Statut
Kontakt

Księga Gości
Forum wewn.

Zakład SGiO

Przyjdź Sztywny - Wyjdź Kreatywny
Obóz w Kazimierzu
Forum Młodych 2008
Szkolenia z AEGEE
Szkolenia wewnętrzne
Projekt badawczy

Kultura a rynek
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
KULTURA A RYNEK

W dniach 13 - 14 maja 2008r. silna grupa reprezentująca Koło oraz wszystkich studentów socjologii UMCS udała się do Nałęczowa, gdzie odbywała się konferencja Kultura a rynek zorganizowana m. in. przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.


Pamiątkowe zdjęcie z opiekunem Koła mgr Michałem Wójcikiem oraz z dr Izabelą Łucjan.


Dla reaktywowanego Koła to pierwsza taka wyprawa, dla organizatorów to już dziewiąta konferencja. Jak zawsze gości było co nie miara. Świat nauki zjechał się ze wszystkich stron świata, na konferencji mieli okazje wystąpić goście z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji czy państw nadbałtyckich. Polskę reprezentowali naukowcy z uniwersytetów, akademii, politechnik i innych uczelni wyższych z m. in. Poznania, Torunia, Warszawy, Zielonej Góry, Krakowa, Katowic, Łodzi, Wrocławia, Częstochowy oraz rzecz jasna Lublina.


Sesja plenarna (po lewej dr Izabela Łucjan).


W pełnym skupieniu...

Zakres tematyki jaki został przez te trzy dni poruszony jest olbrzymi. Od samej kultury, jej funkcji, miejscu i znaczeniu w aspekcie rynku przez konsumpcje, świadomość, wiele płaszczyzn bezrobocia, sieci, kończywszy na początkach nowych technologii i ich wpływu na kulturę czy życie społeczne. Wszystko w płaszczyźnie globalnej, europejskiej czy państwowej, ale również samorządowej i gminnej. Wszystko to w sferze makrostruktur, ale również mikrostruktur, rodziny, grupy pracowniczej etc. Część konferencji odbyła się w języku rosyjskim.


Myślowy trans...


Uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze!

Nie mogło przy tym wszystkim zabraknąć chwili wytchnienia. Uczestnikom konferencji zapewniono basen oraz spa. Oczywiście przerwy na kawę i herbatę oraz posiłki również były obowiązkowe. Nas również regeneracja sił nie mogła ominąć.


Odpoczynek po wytężonej pracy umysłowej też był potrzebny.


Oczywiście pochłanianie wiedzy wymagało pochłonięcia góry jedzenia ;)

Na konferencji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej był silnie reprezentowany m. in. przez pracowników zakładu socjologii gospodarki i organizacji.
Dr Izabela Łucjan wygłosiła swój referat Dialog społeczny jako wyznacznik jakości życia społeczno - gospodarczego poruszając kwestię dialogu społecznego najpierw w aspekcie Unii Europejskiej, potem przechodząc do polskich realiów, wskazując m. in. na zasady polskiego dialogu.
Mgr Michał Wójcik przedstawił wszystkim kwestię dostępu do nowoczesnych technologii informatyczno - telekomunikacyjnych oraz wynikających z ograniczeń w ich dostępie marginalizacji społecznej (Cyfrowe nierówności, a marginalizacja społeczna).
Mgr Julita Kożuch przedstawiła w imieniu swoim oraz współautorki referatu, prof. Birucie Skrętowicz, kwestię wydatków na kulturę w ostatnich latach. Autorki podjęły tutaj aspekt finansowania nie tylko w liczbach bezwzględnych, ale również w pieniądzach na głowę mieszkańca na płaszczyźnie województw, powiatów oraz gmin (Wydatki na kulturę w latach 2001 - 2006).
Natomiast dr Elżbieta Szul poruszyła kwestię znajomości praw konsumenta w Polsce (Świadomość praw konsumenckich Polaków).
W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi innych zakładów i wydziałów UMCS.


Na konferencję przybył również pracownik zakładu socjologii ogólnej IS UMCS - prof. Stanisław Kosiński.

Konferencja była dla nas dużym doświadczeniem nie tylko przez swoją formę, ale przede wszystkim o tym co w ramach niej się wydarzyło. Część mogła zaspokoić ciekawość, inni zdobyli informacje do swoich prac magisterskich. Jedno jest pewne, możemy ją zaliczyć do udanych wypraw!
Swoją drogą przy tak napiętym harmonogramie konferencji udało nam się jedynie na chwilkę odwiedzić słynny park uzdrowiskowy w centrum Nałęczowa.


Nałęczów zaoferował nam nie tylko doznania dla umysłu, lecz róznież dla ciała, a w szczególności dla oka.

Harmonogram konferencji [.doc]

Maciej Stępnikowski


statystyka