Strona główna
O kole
Spotkania
Członkowie
Galeria
Statut
Kontakt

Księga Gości
Forum wewn.

Zakład SGiO

Przyjdź Sztywny - Wyjdź Kreatywny
Obóz w Kazimierzu
Forum Młodych 2008
Szkolenia z AEGEE
Szkolenia wewnętrzne
Projekt badawczy

Kultura a rynek
Szkolenia z AEGEE

W grudniu 2008 nasze Koło we współpracy z AEGEE zorganizowało cykl szkoleń. Warsztaty miały pomóc naszym członkom, ale też studentom niezrzeszonym, nabyć nowych kompetencji, które lepiej pozwoliłyby nam się poruszać w zmiennej społecznej rzeczywistości.

Cykl rozpoczęła Anna Jasińska ze szkoleniem z zakresu osiągania celów. Jak wiadomo cel jest jednym z podstawowych filarów istnienia każdej organizacji, w tym naszego koła. A zatem przyjrzeliśmy się celowi jako takiemu na wszystkie możliwe sposoby. W toku dyskusji i licznych ćwiczeń udało nam się ustalić cechy dobrze sformułowanego celu i postawić przed sobą i naszym kołem kilka celów doraźnych, krótkoterminowych, by móc osiągnąć te które zapisaliśmy na początku tego roku akademickiego.. To ważne żeby dobrze wybrać cel, bo pamiętajmy że jaki cel, taka organizacja.
Trenerka Anna poprowadziła też warsztaty z komunikowania się. Szkolenie nawiązywało do szkolenia ze współpracy w grupie i uzupełniło nasze umiejętności interpersonalne.
Następnie Kamila Kruk szkoliła nas w zakresie zarządzania projektem. Pozyskane umiejętności i praktyczne wskazówki niezwykle cenne stały się podczas realizacji projektu "Dobry karnawał" (relacja z tego projektu już wkrótce). Kamila wprowadziła nas też w tajniki motywowania. Jak wiadomo istnieje szereg sposobów na to, by organizacja zmotywowała swoich członków do działania, w związku z czym szkolenie stało się bardzo pomocne dla ówczesnych, teraźniejszych i miejmy nadzieję przyszłych koordynatorów naszych projektów. Wiadomo dobry członek organizacji to członek zmotywowany do pracy.
Natomiast na "deser" został nam Dawid Furmanka. Uświadamiał nas jak efektywnie zarządzić sobą w czasie. Dzięki tej wiedzy możemy korzystać w pełni z efektów poprzednich szkoleń, bowiem mamy więcej czasu do wykorzystania :)

Szkolenia przeprowadzone bardzo profesjonalnie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pozwoliły nam w sposób bardziej świadomy podejść do naszych działań w kole, lepiej je artykułować, koordynować, a przed wszystkim zmotywowały nas do jeszcze większego wysiłku, co niewątpliwie jest prostsze, od kiedy nauczyliśmy się lepiej zarządzać naszym czasem.
W naszych planach mamy zamiar powtórzyć szkolenia cieszące się największą popularnością. O terminach i tematyce oczywiście uprzedzimy odpowiednio wcześnie Was na naszej stronie. Zapraszamy.

statystyka